Lote en Estación Yuquerí

· Estación Yuquerí 1500 m2